Lịch công tác

Dự kiến lịch từ 10/5 đến 15/5

Thứ/ngày Sáng Trực GH Chiều Trực GH Khu Nam Thái Khu Nam Phúc Khu Nam Thái Khu Nam Phúc Thứ 210/5 -Đ/c Mạnh, Oanh, Thịnh, Hiên, Hưng, Nga, Hương KT tập huấn công…