Thông báo nhà trường

Công khai chất lượng giáo dục cuối năm 2020-2021

    PHÒNG GDĐT NAM TRỰC                                                                                  Biểu mẫu 06 TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI                           …

Điểm Học sinh

STT Họ và tên Toán Lý Hóa 1 nguyễn văn A 8 9 7 2 nguyễn văn B 8 8 8 3 Nguyễn văn Bình 9 9 7 4 nguyễn thị lam 7 7 7 5 nguyễn thị ha 7 7 7