BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2015-2016

Tháng Một 28, 2016 2:52 chiều

THÔNG TIN VỀ BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI VÀ HĐTQ TRƯỜNG

a. Số đội viên, nhi đồng:

  Tổng số Nữ Con TB BB Ghi chú
Số đội viên 109 61    
Số nhi đồng 198 97 1  
Cộng 307 158 1  

b. Biên chế Liên đội:

* Chi đội: 4 chi đội, gồm:

Kim Đồng (5A) Võ Thị Sáu( 5B)

Lý Tự Trọng (4A) Lê Văn Tám (4B)

* Lớp nhi đồng: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B.

Sao nhi đồng: 26 sao.

c. Ban chỉ huy Liên đội: 20 em, gồm:

– Liên đội trưởng: Trần Quang Anh

– Liên đội phó: Bùi Phương Linh

Các ủy viên: Nguyễn Vũ Khải, Trần Thanh Tùng, Đỗ Vân Anh, Trần Anh Thư, Trần Đức Thịnh, Nguyễn Hồng Hạnh, Bùi Mai Ly, Nguyễn Thị Ngọc Ánh,Vũ Hoàng Diệu, Đào Thị Kiều Trinh, Đào Thị Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Tiến Dũng, Trần Thanh Huệ, Phạm Văn Kiên, Đỗ Thị Hồng Ngát, Đỗ Phương Thảo, Vũ Đức Thành.

Biên chế HĐTQ trường:
Chủ tịch HĐTQ trường: Bùi Phương Linh – Lớp 5A

Phó chủ Tịch HĐTQ trường: – Trần Quang Anh – Lớp 5B

– Nguyễn Thị Hồng Hạnh- Lớp 5A

1/ Ban đối ngoại:

STT Họ tên Lớp Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5A  Trưởng ban
2 Bùi Phương Linh 5A Thành viên
3 Đỗ Vân Anh 5A Thành viên
4 Đỗ Ngọc Ánh 5A  Thành viên
5 Nguyễn Thị Huyền 5B  Thành viên
6 Bùi Mai Ly 5A  Thành viên
7 Trần Quang Anh 5B  Thành viên
8 Nguyễn Vũ Khải 5A  Thành viên
9 Đỗ Thị Ngát 4B  Thành viên

2/ Ban nề nếp-thư viện

STT Họ tên Lớp Chức vụ
1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 5A  Trưởng ban
2 Trần Minh Thư 5B Thành viên
3 Nguyễn Quang Vinh 5B Thành viên
4 Trần Thanh Tùng 5B  Thành viên
5 Phạm Văn Kiên 4A  Thành viên
6 Vũ Hoàng Diệu 4A  Thành viên
7 Nguyễn Tiến Luật 4B  Thành viên
8 Nguyễn Thị Hoa 4B  Thành viên
9 Trần Duy Khanh 4A  Thành viên
10 Trần Linh Duyên 4A  Thành viên
11 Nguyễn Thị Kim Oanh 3b  Thành viên

3/ Ban học tập

STT Họ tên Lớp Chức vụ
1 Bùi Phương Linh 5A  Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5A Thành viên
3 Trần Văn Dũng 5B Thành viên
4 Trần Anh Thư 4A  Thành viên
5 Nguyễn Đức Minh 4B  Thành viên
6 Đỗ Thị Hồng Ngát 4B  Thành viên
7 Đào Thị Kiều Trinh 4B  Thành viên
8 Trần Văn Đại 3A  Thành viên
9 Phạm Hoàng Anh 3A  Thành viên
10 Đỗ Phương Thảo 3B  Thành viên
11 Hoàng Thị Thắm 3B  Thành viên

4/ Ban SK-VS-MT

STT Họ tên Lớp Chức vụ
1 Nguyễn Vũ Khải 5A  Trưởng ban
2 Nguyễn Văn Tuấn 5A Thành viên
3 Trần Thu Uyên 5B Thành viên
4 Nguyễn Đức Thành 4A  Thành viên
5 Trần Thanh Nhàn 4A  Thành viên
6 Nguyễn Hoàng Chung 4B  Thành viên
7 Phan Thái Dương 4B  Thành viên

 

5/ Ban Văn nghệ – TDTT

STT Họ tên Lớp Chức vụ
1 Đỗ Vân Anh 5A  Trưởng ban
2 Bùi Thị Mai Ly 5A Thành viên
3 Nguyễn Thị Hương 5B Thành viên
4 Đào Thị Chúc Phương 5B  Thành viên
5 Đào Thanh Huệ 4A  Thành viên
6 Trần Hồng Liên 4A  Thành viên
7 Phạm Thị Khánh Ly 4B  Thành viên
8 Nguyễn Đức Minh 4B  Thành viên
9 Lê Nguyễn Thủy Tiên 3A  Thành viên
10 Phạm Thị yến Nhi 3A  Thành viên