BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2019 – 2020

Tháng Sáu 18, 2020 3:43 chiều

THÔNG TIN VỀ BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2019 – 2020

a. Số đội viên, nhi đồng:

  Tổng số        Nữ   Con TB, BB Ghi chú
Số đội viên 234 103 1  
Số nhi đồng 387 200  
Cộng 621 303 1  

b. Biên chế Liên đội:

* Chi đội: 8 chi đội, gồm: 5A, 5B, 5C, 5D, 4A, 4B, 4C, 4D

Lớp nhi đồng: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D

   Sao nhi đồng: 46 sao.

c. Ban chỉ huy Liên đội:  20 em gồm:

– Liên đội trưởng: Nguyễn Thiên Phú – Lớp 5A (Khu A); Trần Khánh Linh – Lớp 5D (Khu B)

– Liên đội phó: Trần Ngọc Hà – Lớp 5B; Vũ Tiến Minh – Lớp 5A (Khu A); Đỗ Thị Tú – Lớp 5D; Vũ Thị Ngọc Ánh – Lớp 5D  (Khu B)

* Các ủy viên: Lê Gia Hân, Đỗ Yến Nhi, Lê Thị Diệu Anh, Bui Thị Thanh Thảo, Trần Thị Hòa, Bùi Thị Thảo Uyên, Vũ Xuân Bính, Đỗ Minh Triết, Trần Bích Ngọc, Đỗ Vũ Khánh Ly, Trần Đức Quảng, Đỗ Thị Ngọc Anh, Vũ Hải Phương, Trần Thị Tuyết, Phan Hồng Quân, Bùi Duy Anh, Nguyễn Minh Hiếu.