BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2021 – 2022

Tháng Mười 14, 2021 9:50 chiều

THÔNG TIN VỀ BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2021 – 2022

a. Số đội viên, nhi đồng:

  Tổng số        Nữ   Con TB, BB Ghi chú
Số đội viên 246 131  
Số nhi đồng 396 189  
Cộng 642 320  

b. Biên chế Liên đội:

* Chi đội: 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D

* Lớp nhi đồng: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2C, 2D, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D

c. Ban chỉ huy Liên đội:  26 em gồm:

– Liên đội trưởng: Lê Việt Hà – Lớp 5B (Khu Nam Thái); Đặng Thị Khánh Hà – Lớp 5D (Khu Nam Phúc)

– Liên đội phó: Dương Thị Diệu Thảo (5A), Phạm Thanh Thảo (5B) (Khu Nam Thái); Đoàn Tùng Lâm (5D), Phạm Nguyễn Phương Nhi (Khu Nam Phúc)

* Các ủy viên

– Khu Nam Thái: Đào Quốc Cường, Trần Phương Nam, Vũ Việt Bắc, Vũ Anh Tuấn, Vũ Đình Phú, Nguyễn Lê Duy, Vũ Đức Thẩm, Trần Phương Thảo, Đỗ Thanh Trúc, Vũ Xuân An.

– Khu Nam Phúc: Phạm Văn Khương, Đỗ Duy Hưng, Vũ Thị Phương Anh, Nguyễn Hải Long, Hoàng Hải An, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thảo Vy, Nguyễn Phương Thủy, Lương Thùy Trâm , Trịnh Thị Yến Vy.