Ban chỉ huy Liên đội và HĐTQ năm học 2016-2017

Tháng Mười 23, 2016 7:57 chiều

THÔNG TIN VỀ BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI VÀ HĐTQ TRƯỜNG

a. Số đội viên, nhi đồng:

Tổng số        Nữ   Con TB, BB Ghi chú
Số đội viên      120       61
Số nhi đồng      192      97      1
Cộng      312    158      1

b. Biên chế Liên đội:

* Chi đội: 4 chi đội, gồm:

Võ Thị Sáu (5A)                       Kim Đồng ( 5B)

Lê Văn Tám (4A)                     Lý Tự Trọng (4B)

* Lớp nhi đồng: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B.

             Sao nhi đồng: 24 sao.

c. Ban chỉ huy Liên đội:  20 em, gồm:

– Liên đội trưởng: Đỗ Thị Hồng Ngát

– Liên đội phó: Trần Minh Đức

– Các ủy viên: Trần Thị Linh Duyên, Vũ Duy Khanh, Trần Thanh Huệ, Vũ Hồng Liên, Vũ Thị Thanh Nhàn, Đào Thị Kiều Trinh, Đào Thị Nhật Minh, Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Tiến Luật, Trần Đức Mạnh, Trần Văn Đại, Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Hoàng Anh, Vũ Yến Nhi, Đào Hoàng Đông, Đỗ Trọng Tấn, Hoàng Thị Thắm, Lương Thị Hương Giang.

1. Biên chế HĐTQ trường:

Chủ tịch HĐTQ trường: Đỗ Thị Hồng Ngát – Lớp 5B

Phó chủ Tịch HĐTQ trường: – Đào Thị Kiều Trinh – Lớp 5B

– Đào Thị Nhật Minh- Lớp 5B

1/ Ban đối ngoại:

STT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

1

Đỗ Thị Hồng Ngát

5B

Trưởng ban

2

Đào Thị Nhật Minh

5B

Thành viên

3

Đào Thị Kiểu Trinh

5B

Thành viên

4

Vũ Duy Khanh

5A

Thành viên

5

 Vũ Hồng Liên

5A

Thành viên

6

Trần Thị Linh Duyên

5A

Thành viên

2/ Ban nề nếp

STT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

1

Vũ Duy Khanh

5A

Trưởng ban

2

Trần Minh Đức

5A

Thành viên

3

Đỗ Phương Thảo

5B

Thành viên

4

Nguyễn Tiến Luật

5B

Thành viên

5

Vũ Phạm Việt Bắc

4A

Thành viên

6

Trần Văn Đại

4A

Thành viên

7

Đào Hoàng Đông

4B

Thành viên

8

Đỗ Trọng Tấn

4B

Thành viên

9

Vũ Thùy Linh

4B

Thành viên

10

Đào Thị Thanh Chúc

3B

Thành viên

3/   Ban học tập

STT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

1

 Trần Thị Linh Duyên

5A

Trưởng ban

2

Vũ Hồng Liên

5A

Thành viên

3

Đào Thị Nhật Minh

5B

Thành viên

4

Đỗ Thị Hồng Ngát

5B

Thành viên

5

Trần Đức Mạnh

4A

Thành viên

6

Vũ Phương Thảo

4A

Thành viên

7

Hoàng Thị Thắm

4B

Thành viên

8

Phạm Huyền Trang

3A

Thành viên

9

 Trần Trung Hiếu

3A

Thành viên

10

Trần Thị Ánh Nguyệt

3B

Thành viên

4/  Ban  Sức khỏe -Vệ sinh – Môi trường

STT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

1

Vũ Thị Thanh Nhàn

5A

Trưởng ban

2

Đào Thị Kiều Trinh

5B

Thành viên

3

Đào Thị Yến Hoa

5B

Thành viên

4

Nguyễn Văn Duẩn

4A

Thành viên

5

Vũ Ngọc Thế

4A

Thành viên

6

Trần Hoàng Phúc

4A

Thành viên

7

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

4B

Thành viên

8

Nguyễn Hải Minh

4B

Thành viên

9 Nguyễn Thị Trâm Anh 3B Thành viên
10 Trần Thị Ánh Nguyệt 3B Thành viên

5/  Ban Thư viện- Văn nghệ  – TDTT  

STT

Họ tên

Lớp

Chức vụ

1

Trần Thanh Huệ

5A

Trưởng ban

2

Trần Thị Diễm

5A

Thành viên

3

Trần Thị Lê Vy

5A

Thành viên

4

Bùi Thị Khánh Ly

5B

Thành viên

5

Vũ Yến Nhi

4A

Thành viên

6

Phạm Hoàng Anh

4A

Thành viên

7

Vũ Phương Thảo

4A

Thành viên

8

Đào Thị Khánh Ly

4B

Thành viên

9

Lương Thị Hương Giang

4B

Thành viên

10

Nguyễn Phương Anh

3A

Thành viên