HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Tháng Chín 29, 2021 4:51 chiều

PHONG GDĐT NAM TRỰC

Trường TH Nam Thái

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021 – 2022

* Ban lãnh đạo của HĐTQ trường

  1. Bạn: Lê Việt Hà lớp 5B – Chủ tịch HĐTQ trường
  2. Bạn Dương Thị Diệu Thảo lớp 5A– PCT HĐTQ trường
  3. Bạn: Phạm Thanh Thảo lớp 5B– PCT HĐTQ trường

* Các ban của HĐTQ trường

BAN NỀ NẾP

STT Họ tên Lớp Chức vụ Nhiệm vụ
1 Đào Quốc Cường 5A Trưởng ban Theo dõi đôn đốc Ban hoạt động
2 Vũ Anh Tuấn 5A Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
3 Trần Anh Tú 5B Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
4 Phạm Khánh Ly 5B Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
5 Tô Gia Thăng 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
6 Vũ Xuân An 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 6
7 Trần Vũ Lâm 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
8 Tạ Hoàng Nam 3A Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
9 Phạm Văn Tài 3A Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
10 Vũ Hải Anh 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
11 Vũ Thị Sương Mai 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 6

 

 Nhiệm vụ của Ban nề nếp

* Lập kế hoạch và phân công các bạn trong ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phát động các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm.

– Theo dõi chào hỏi, giao tiếp, ứng xử…

– Theo dõi nề nếp chuyên cần:  đi muộn, đi sớm, …

– Theo dõi nề nếp tham gia giao thông

– Xếp hàng ra vào lớp, ra về, hát đầu giờ, giữa giờ,…

– Thực hiện các nội quy của trường: Đồng phục, ăn quà vặt, bảo vệ của công,…

* Chiều thứ 6 cuối mỗi tuần, trưởng ban tổng hợp ý kiến của các bạn trong ban để nhận xét đánh giá vào thứ 2 chào cờ đầu tuần.                                          

BAN HỌC TẬP

STT Họ tên Lớp Chức vụ Nhiệm vụ
1 Phạm Thanh Thảo 5B Trưởng ban Theo dõi đôn đốc Ban hoạt động
2 Trần Phương Nam 5A Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
3 Lê Việt Hà 5B Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
4 Vũ Việt Bắc 5A Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
5 Vũ Kiều Thương 5A Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
6 Nguyễn Kim Ngân 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 6
7 Nguyễn Đức  Quân 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
8 Đào Ngọc Ánh 3A Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
9 Nguyễn Văn Thắng 3A Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
10 Nguyễn Minh Quân 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
11 Vũ Anh Thư 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 6

 

Nhiệm vụ của Ban học tập:

* Lập kế hoạch theo tuần  và phân công các bạn trong ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phát động các phong trào thi đua học tập theo chủ đề, chủ điểm.

– Theo dõi, nhận xét nề nếp học tập các lớp.

– Theo dõi, nhận xét  hoạt động của các câu lạc bộ: giải toán, giải tiếng anh, GTTM, chữ đẹp…

– Chuẩn bị nội dung và điều hành các buổi giao lưu  tìm hiểu kiến thức hàng tháng.

– Xây dựng kế hoạch lớp lớn hỗ trợ các lớp nhỏ trong học tập vào cuối kỳ, cuối năm.

* Chiều thứ 6 cuối mỗi tuần, trưởng ban tổng hợp ý kiến của các bạn trong ban để nhận xét đánh giá vào thứ 2 chào cờ đầu tuần.                                          

 


 

BAN SK-VS-MT

STT Họ tên Lớp Chức vụ Ghi chú
1 Vũ Đình Phú 5A Trưởng ban Theo dõi đôn đốc Ban hoạt động
2 Nguyễn Lê Duy 5A Trưởng ban Theo dõi ngày thứ 2
3 Vũ Đức Thẩm 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
4 Hoàng Ngọc Bảo Trang 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
5 Nguyễn Thị Phương Linh 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
6 Trương Minh Tâm 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 6
7 Trần Phương Thảo 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
8 Đỗ Thanh Trúc 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
9 Đào Uyên Nhi 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
10                              Hà 3A Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
11 Trần Thị Hải yến 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 6

 

Nhiệm vụ của Ban SK- VS- MT:

* Lập kế hoạch theo tuần  và phân công các bạn trong ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

– Hướng dẫn, theo dõi đôn dốc các lớp thực hiện VS cá nhân, VS lớp, VS trường…

– Theo dõi việc trồng và chăm sóc cây của các lớp.

– Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ môi trường…

– Tổ chức các hoạt động vui chơi, hội thi… về sức khỏe, vệ sinh môi trường.

* Chiều thứ 6 cuối mỗi tuần, trưởng ban tổng hợp ý kiến của các bạn trong ban để nhận xét đánh giá vào thứ 2 chào cờ đầu tuần.

 

BAN TV-VN-TDTT

STT Họ tên Lớp Chức vụ Ghi chú
1 Dương Thị Diệu Thảo 5A Trưởng ban Theo dõi đôn đốc Ban hoạt động
2 Vũ Gia Hân 5B Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
3 Nguyễn Ánh Linh 5B Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
4 Vũ Ngọc Ánh 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
5 Vũ Thị Thu Hồng 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
6 Đỗ Thị Ngọc Anh 4A Thành viên Theo dõi ngày thứ 6
7 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 2
8 Nguyễn Bảo Châu 4B Thành viên Theo dõi ngày thứ 3
9 Đỗ Hà My 3A Thành viên Theo dõi ngày thứ 4
10 Vũ Ngọc Hân 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 5
11 Nguyễn Đức Quân 3B Thành viên Theo dõi ngày thứ 6

 

Nhiệm vụ của ban Thư viện – Văn nghệ – TDTT

*  Lên kế hoạch theo tuần và phân công các bạn trong ban thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Phát động phong trào văn nghệ  theo chủ đề hàng tháng

– Tổ chức hướng dẫn và điều hành TD, muá hát giữa giờ.

– Điều hành nội dung giao lưu văn nghệ trong các buổi chào cờ đầu tuần.

– Lên kế hoạch, tập và biểu diễn các tiết mục văn nghệ vào các ngày lễ lớn, các hội thi…

– Theo dõi, nhận xét đánh giá nề nếp đọc sách ở thư viện lớp, thư viện trường của các lớp.

* Chiều thứ 6 cuối mỗi tuần, trưởng ban tổng hợp ý kiến của các bạn trong ban để nhận xét đánh giá vào thứ 2 chào cờ đầu tuần.