Lịch công tác tuần 34 từ ngày 4/5/2022 đến ngày 8/5/2022

Tháng Năm 3, 2022 8:42 chiều

Trực tuần: Khu Nam Thái: đ/c Thủy – 3A

                     Khu Nam Phúc: đ/c Quỳnh – 4C

Thứ/ngày Sáng Trực GH Chiều Trực GH
Khu Nam Thái Khu Nam Phúc Khu Nam Thái Khu Nam Phúc
Thứ hai 22/5 -CB-GV-NV-HS nghỉ bù 30/4   Đ/c Mạnh -CB-GV-NV-HS nghỉ bù 30/4    Đ/c Mạnh
Thứ 33/5 -CB-GV-NV-HS nghỉ bù 01/5     Đ/c Mạnh  Đ/c Mạnh-Thịnh -CB-GV-NV-HS nghỉ bù 01/5.     Đ/c Mạnh
Thứ 44/5 -Khối 1 nộp DS chia lớp (đ/c Dương, Đ,Hương lập DS mới).-Lên lớp theo KHGD.   Đ/c Oanh Đ/c Mạnh-Thịnh  -Dạy KNS   Đ/c Oanh Đ/c Mạnh-Thịnh
Thứ 55/5 -Chốt sổ tài chính tháng 4/2022 (khu Nam Phúc).-Lên lớp theo KHGD.   Đ/c Oanh-Mạnh Đ/c Thịnh -Chốt sổ tài chính tháng 4/2022 (khu Nam Phúc).-Gửi đề TTT 4,5, TA 3 DS đi coi (đ/c Oanh, Thịnh, Đ.Hương).-Lên lớp theo KHGD.   Đ/c Oanh-Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 66/5 -Kiểm tra Toán, TV 3,4,5 (GV K1,4,5 coi thi); HS Khối 1,2 nghỉ.-Nộp DS, bài CĐ dự thi cấp huyện (Đ.Hương).   Đ/c Thịnh  Đ/c Oanh  -Kiểm tra Toán, TV K1,2.-Kiểm tra Tin, TA K3,4,5 (GV K1,2,3,4,5 coi thi).   Đ/c Thịnh  Đ/c Oanh
Thứ 77/5  -Toàn bộ CB-GV-NV chấm bài tổng hợp.  Đ/c Mạnh  -Toàn bộ CB-GV-NV chấm bài tổng hợp  Đ/c Mạnh
Chủ nhật 8/5  -LĐVS môi trường  Đ/c Oanh  Đ/c Thịnh      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Nam Thái, ngày 3 tháng 5 năm 2022

                                                                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                            Vũ Văn Mạnh