Lịch công tác tuần 5 từ ngày 5/10/2020 đến ngày 11/10/2020

Tháng Mười 2, 2020 7:17 chiều

Trực tuần:

-Khu Nam Thái: đ/c Lý

-Khu Nam Phúc: đ/c Gấm

Thứ/ngày Sáng Trực GH Chiều Trực GH
Khu Nam Thái Khu Nam Phúc Khu Nam Thái Khu Nam Phúc
Thứ 2(5/10/2020) -Chào cờ đầu tuần.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Oanh Đ/c Thịnh -Nộp kế hoạch KTNB (đ/c Thắm).

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c  Oanh Đ/c Thịnh
Thứ 3(6/10/2020) -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Thái).-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Thái).-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh
Thứ 4 (7/10/2020) -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Thái). 

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Thái).– Hoạt động GDKNS Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh
Thứ 5(8/10/2020) -Ký duyệt giáo án (đ/c Oanh, Thịnh).

-Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Phúc).

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Phúc).-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 6(9/10/2020) -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Phúc).-Hội ý công tác tuần (đ/c Oanh-Thịnh).

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c Mạnh Đ/c Thịnh -Tổ chức hội thi GVG cấp trường (khu Nam Phúc).-Lên lớp theo KHGD. Đ/c Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 7(10/10/2020) -Các tổ SHCM (Khu Nam Thái)  Đ/c Mạnh  
Chủ nhật(11/10/2020)  -Họp CMHS    

                                                                    Nam Thái, ngày 02 tháng 10 năm 2020

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Vũ Văn Mạnh