Lịch công tác tuần 6 từ ngày 12/10/2020 đến ngày 17/10/2020

Tháng Mười 10, 2020 9:39 sáng

Trực tuần:

-Khu Nam Thái: đ/c Hương

-Khu Nam Phúc: đ/c Khải

Thứ/ngày Sáng Trực GH Chiều Trực GH
Khu Nam Thái Khu Nam Phúc Khu Nam Thái Khu Nam Phúc
Thứ 2(12/10/2020) -Chào cờ đầu tuần.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh  Đ/c Thịnh -Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh  Đ/c Thịnh
Thứ 3(13/10/2020) -Đ/c Hương KT nhận hồ sơ tại Phòng.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c Mạnh Đ/c Thịnh -Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 4 (14/10/2020) -Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh – Hoạt động GDKNS Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 5(15/10/2020) -Ký duyệt giáo án .-Duyệt PCXM tại Phòng  (đ/c Thịnh – Đ.Hương).

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh -Hội ý BGH + Cấp ủy chi bộ từ 15h tại Khu Nam Thái.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 6(16/10/2020) -Hội ý công tác tuần (đ/c Oanh-Thịnh).-Lên lớp theo KHGD. Đ/c Mạnh Đ/c Thịnh  -Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 7(17/10/2020) -Tổ chức hội nghị CN-VC.  Đ/c Mạnh    -CMHS + GV trang trí lớp học.
Chủ nhật(18/10/2020)      

                                                                    Nam Thái, ngày 10 tháng 10 năm 2020

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Vũ Văn Mạnh