Lịch công tác tuần 7 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Tháng Mười 17, 2020 8:21 chiều

Trực tuần:

-Khu Nam Thái: đ/c Dung

-Khu Nam Phúc: đ/c Hảo

Thứ/ngày Sáng Trực GH Chiều Trực GH
Khu Nam Thái Khu Nam Phúc Khu Nam Thái Khu Nam Phúc
Thứ 2(19/10/2020) -Chào cờ đầu tuần.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh -Thịnh -Nộp danh sách KS TDTT.

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh -Thịnh
Thứ 3(20/10/2020) -Ký duyệt KHBDTX.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh -Oanh Đ/c Thịnh -Ký duyệt KHBDTX.-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Mạnh -Oanh Đ/c Thịnh
Thứ 4 (21/10/2020)  

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c   Oanh-Mạnh Đ/c Thịnh -Nộp bài viết về thầy cô, mái trường (đ/c Oanh chấm khu Nam Thái, đ/c Thịnh chấm khu Nam Phúc).– Hoạt động GDKNS Đ/c   Oanh-Mạnh Đ/c Thịnh
Thứ 5(22/10/2020) -Kiểm tra nề nếp tại Điền Xá (Đ/c Mạnh, Oanh, Thịnh, Chắt, Dung).

-Ký duyệt giáo án.

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh -Thịnh -Hội ý BGH .-Lên lớp theo KHGD. Đ/c  Oanh Đ/c Mạnh -Thịnh
Thứ 6(23/10/2020) -Hội ý công tác tuần (đ/c Oanh-Thịnh).

-Lên lớp theo KHGD.

Đ/c Mạnh-Oanh Đ/c Thịnh  -Gửi báo cáo công tác tháng (đ/c Thắm).-Lên lớp theo KHGD. Đ/c Mạnh-Oanh Đ/c Thịnh
Thứ 7(24/10/2020) -Làm hồ sơ KĐCL tại khu Nam Thái.  Đ/c Mạnh    -Làm hồ sơ KĐCL tại khu Nam Thái.  Đ/c Mạnh
Chủ nhật(25/10/2020)      

                                                                    Nam Thái, ngày 17 tháng 10 năm 2020

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Vũ Văn Mạnh