DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH LỚP 1A – NĂM HỌC 2017-2018

Tháng Mười Một 28, 2018 7:19 sáng
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI                                                                 DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH – LỚP 1 A.

NĂM HỌC 2017 – 2018

   
           
             
TT Họ tên Lớp Con ông Thôn   Hình thức khen thưởng SPMT
(LoẠI A)
PTNL
Giỏi các môn học & HĐGD Giỏi các môn học Giỏi môn Toán Giỏi môn TV Đạt giải toán TV cấp trường Đạt giải toán TA cấp trường Đạt giải Tiếng Anh cấp trường Đạt giải viết Chữ đúng và Đẹp cấp huyện Đạt TDTT cấp huyện Đạt giải viết Chữ đúng và Đẹp cấp tỉnh
1 Phạm Thanh Thảo 1A Việt Tiền Vinh x       x              
2 Vũ Gia Hân 1A Duy Tiền Vinh x                      
3 Phạm Khánh Ly 1A Hạnh Tiền Vinh x                      
4 Trần Tiến Đạt 1A Du Tiền Vinh       x                
5 Nguyễn Linh Đan 1A Khiêm Lạc Thiện x                      
6 Nguyễn Minh Khôi 1A Sang Lạc Thiện x                      
7 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 1A Trình Lạc Thiện x                      
8 Nguyễn Xuân Diệu 1A Đạo Lạc Thiện x                      
9 Nguyễn Ngọc Lan Phương 1A Vĩnh Lạc Thiện       x                
10 Nguyễn Huyền Trang 1A Lạc Thiện     x                  
11 Nguyễn Duy Hưng 1A Yên Lạc Thiện     x                  
12 Vũ Việt Bắc 1A Định Vinh Thọ x       x              
13 Vũ Anh Tuấn  1A Hoàn Vinh Thọ x       x              
14 Đinh Văn Quân 1A Huy Vinh Thọ x       x              
15 Vũ Lý Trà My 1A Chiến Vinh Thọ x       x              
16 Đào Quốc Cường 1A Khánh Ngoại Đê x       x              
17 Hoàng Duy Thắng 1A Đại Ngoại Đê x       x              
18 Đào Thị Yến Vy 1A Chí Ngoại Đê x                      
19 Nguyễn Việt Khoa 1A Mãn Ngoại Đê x                      
20 Nguyễn Ánh Linh 1A Ân Ngoại Đê x                      
21 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1A Phương Ngoại Đê x                      
22 Nguyễn Kim Chi 1A Thuấn Ngoại Đê       x                
23 Đỗ Gia Huy 1A Tiếp Đắc Sở x                      
24 Đỗ Hải Đăng 1A Đắc Sở     x                  
25 Vũ Tường Vy 1A bà Tươi Trực Hưng x       x           x  
26 Dương Thị Diệu Thảo 1A Điền Trực Hưng x       x              
27 Vũ Tân Bình 1A Trung Trực Hưng x       x              
28 Vũ Đình Phú 1A Cường Trực Hưng x       x              
29 Đoàn Tùng Lâm 1A Phòng Liễu Đề x       x              
          23   3 3 12           1