THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021

Tháng Chín 28, 2020 4:50 chiều

PHÒNG GD-ĐT NAM TRỰC                                                                                                                                         Biểu mẫu 08
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THÁI

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường tiểu học, năm học 2020-2021

T Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Xuất sắc Khá Đạt Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 36 20 11 5 25 6
I Giáo viên 28 16 11 1 24 4
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:
1 Tiếng dân tộc
2 Ngoại ngữ 2 1 1 1 1
3 Tin học 2 2 2 1 1
4 Âm nhạc 1 1 1 1
5 Mỹ thuật 1 1 1 1
6 Thể dục 1 1 1 1
II Cán bộ quản lý 3 3 1 2 1 2
1 Hiệu trưởng 1 1 1 1
2 Phó hiệu trưởng 2 2 1 1 2
III Nhân viên 5 1 4 1
1 Nhân viên văn thư 3 1 2
2 Nhân viên kế toán 1 1
3 Thủ quỹ
4 Nhân viên y tế 1 1 1
5 Nhân viên thư viện
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
7 Nhân viên công nghệ thông tin
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người KT

                                                                                Nam Thái, ngày  05 tháng  9 năm 2020
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                

 

                                                                                                                   Vũ Văn Mạnh